ביטולים ושינויים:

ביטול של העסקה יש לעשות במסירה אישית במשרדי חברת "תמר נופשים" בכל מקרה של מתן הודעת ביטול כאמור, יחויב המזמין בדמי ביטול בשיעור 200 ₪. בפחות מ-14 יום לפני החופשה  קודם לאירוח- רשאית החברה לא להחזיר תשלום כלל.

ביטול יציאה

"תמר נופשים" תהא רשאית לבטל כל נופש במלון מכל סיבה שאינה תלויה בה או אם מספר הנוסעים אינו מצדיק את הביצוע על פי שיקול דעתה. "תמר נופשים" תודיע לנוסע על ביטול כאמור לעיל, זמן סביר לאחר שייוודע לה על הנסיבות שגרמו לצורך בביטול. במקרה כאמור לעיל "תמר נופשים" תחזיר את כל המקדמה ששולמה ובכך תצא ידי חובתה כלפי הנוסע.

מידע חשוב

מחירי השירותים: מחירי השירותים המוצעים בארץ הם לרוב נמוכים מהמחירים הרשמיים של ספק השירות בארץ(למשל: לעומת מחירון בית המלון). המחירים הרשומים באתר יכולים להשתנות , גם אם לא עודכנו באתר, במידה וקיימת אי התאמה בין המחירים המפורטים באתר לבין המחירים במשרדי החברה,בין אם זה בגלל שינוי מחירים ובין אם זה בגלל טעות בהקלדה, המחיר במשרדי החברה הוא הקובע.